چهارشنبه, 01 خرداد 1398
آخرین اخبار
آقای اقتصاد ایران درکجای لیست مشاهیر اقتصاد قرار دارد؟

اوان تبلیفات نامزدهای مجلس نهم ،عبارات عجیبی مردم بینوای گچساران وباشت را مجذوب خود کرد. مردمی که با نرخ بیکاری رسمی 30 درصد،محرومترین مردم کشور تلقی میشوند در روزهای تبلیفات خیال کردند ناجی تاریخی شان از راه رسیده است.غلامرضا تاجگردون در وبسایت شخصی اش،خود را آقای اقتصاد ایران و چهره ملی نام نهاد!ادعایی که از ابن خلدون گرفته تا سعید لیلاز و محسن رضایی گرفته تامسعود نیلی و ... جرآت نکردند مطرح کنند. تاجگردون  که بجز پایان نامه دانشگاهش تاکنون هیچ کتاب،رساله ، مقاله و پژوهش اقتصادی ارائه ننموده است،با جسارت تمام خود را آقای اقتصاد و

گزینه های روحانی برای ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

یکماه قبل محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور خبر از آغاز بکار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی مهرماه جاری داده بودند. غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه بودجه مجلس که از ابتدای وکالتش سرسختانه پیگیر احیای مجدد این سازمان بود و ظاهرا قبای انرا تنها برازنده خویش میدید در لیست گزینه های رییس جمهور برای تصدی ریاست این سازمان بچشم نمیخورد.گفتنی است تاجگردون که خود را آقای اقتصاد ایران و معمار ملی اقتصاد ایران نامیده اند،در اوضاع کنونی چندان راغب به احیای سازمان مدیریت نیستند و این روزها صدای ایشان در این خصوص کمتر بگوش میرسد.همچنین ش

تازه‌ ترین اخبار