چهارشنبه, 01 خرداد 1398
آخرین اخبار

 

 

 

سلام علیکم

با عرض تبریک بمناسبت آغاز سال جدید.باتوجه به نزدیک بودن دور دوم حضورجنابعالی بعنوان وکیل مردم درمجلس،مواردی را لازم به یاداوری دانستم.باشد که مد نظر واقع افتد.

1-هردودور شعار انتخاباتی شما زنده باد مخالف من بوده است. دور قبل اما طی مصاحبه ای باخبرنگاران ودرپاسخ به سوالی درخصوص نحوه و معیار انتصاب مدیران،یکی از شرایط تعیین مدیر را اینگونه بیان فرمودید که آن مدیر مخالف من نباشد.منظورتان از زنده باد مخالف من این بوده که مخالف من درصورت داشتن شرایط میتواند بعنوان مدیر تعیین شود یا این بوده که مخالفتان را زنده میگذارید اما علیرغم توان وشایستگی اجازه بروز و نمود به وی نخواهید داد؟

2-طی نطق انتخاباتی خود فرمودید هیچ دشمنی از لول برنوی میرشکار(خودتان)بدور نخواهد ماند. آیا منظورتان از این جمله این بوده که مخالف را تحمل نمیکنید؟ اگر چنین است چرا اجازه دادید درهمان سخنرانی بنر بزرگ زنده باد مخالف من درجوارتان برافراشته شود؟

3- در همان نطق فرمودید 10 تا15 نفر هستند که در کارها سنگ اندازی میکنند.بساطشان راجمع خواهم کرد. هنوز دور دوم مجلس شروع نشده چند تن از آن15 منتقد شاخص را خانه نشین فرموده اید.منجمله اساتید سابقه دار دانشگاه را. آیا علیرغم شعارهای دموکراتیک خوی شما استبدادی است و مطلقا تحمل منتقد را ندارید؟ آیا این مصداق بارز شارلاتانیزم سیاسی نیست؟ آیا اگر بجای درج عبارت زنده باد مخالف من ،بر بنرهایتان قید میشد که هیچ مخالفی را تحمل نخواهم کرد،بازهم مردم در این سطح به شما اعتماد میکردند؟

4-دور گذشته بنده نامزد نمایندگی شدم اما حاکمیت بنا بر بند 1ماده28 حقیر را رد صلاحیت نمود.تاجاییکه بیاد دارم هیچگونه برنامه ای به موکلین ارائه ندادید.اما تشکیل کمیته های مشورتی راهبردی،که یکی از 13 برنامه محوری حقیر بود را بلافاصله بعد از راهیابی به مجلس کلید زدید.(اگرچه صوری).آیا سندی جهت ارائه به موکلین خود دارید که حکایت از این داشته باشد که تشکیل کمیته های مشورتی قبل از انتخابات بعنوان برنامه شما در آن لحاظ شده باشد؟ اگر ندارید آیا این اقتباس و ایده دزدی نیست؟وباتوجه به ناکارامدی کمیته مشورتی شما و صوری بودن آن آیا بوی فریب خلق به استشمام نمیرسد؟پیش می آید فردی برنامه های مطلوبی ارائه میدهد اما فرد دیگری پیروز کارزار میشود وباشهامت بیان میکند این ایده را از فلانی اقتباس کرده ام.اما جنابعالی هرگز برای صاحبان ایده(درصورت عدم تمکین مطلق) وقعی ننهاده اید.

5-دور قبل تاسیس پارک تفریحی حاشیه رودخانه باشت نیز یکی از برنامه های حقیر بود که همینک نیز با جستجو در اینترنت قابل دسترسی است. جنابعالی که هیچ برنامه ای نداشتید بلافاصله بعد از راهیابی به مجلس آن طرح را نیز کلید زدید. آیا خود برنامه ای در این خصوص داشتید؟ لطفا ارائه فرمایید.اگر کپی کردید از ایده های حقیر،چرا شهامت نداشتید در اجرا نیز لااقل نظرخواهی کنید؟

6-یکی دیگر از برنامه های مدون بنده که همان روزها منتشر شد تخریب و نوسازی بافتهای فقیر نشین و فرسوده گچساران بود.که جنابعالی بعد از راهیابی به مجلس آنرا نیز با اندکی تغییر در واژه ها بنام خود مصادره فرمودید.آیا سندی دارید که در این خصوص ایده و برنامه ای داشتید؟ازسال77 بنده درخصوص ضرورت تشکیل فراکسیون نمایندگان غرب وجنوب جهت تحقق مطالبات این خطه و عدالت جغرافیایی مقاله منتشر کرده ام.آیا ایده ای که تحت عنوان توازن پیگیری میکنید را قبل از77 در سر داشته اید؟ لطفا سند رو کنید.آیا این ایده راهم کپی کرده اید؟

7-دور قبل خبرنگاری از جنابعالی پرسید که شنیده میشود برادر شما بنام حمید در تعیین و عزل و نصب مدیران وظیفه نماینده را انجام میدهند.اولا اینکه شآن نماینده اجرایی نیست و نظارتی و تقنین است.و مداخله عیان شما در تعیین مدیران دون منطقه نیز قانونی نیست. اما اگر از این موضوع بگذریم، پاسخ انروزتان را بیاد دارید؟ فرمودید حمید مطلقا در عزل و نصب مدیران مداخله ای ندارد. اما چون مورد اعتماد من است من از پیشنهادات وی در این خصوص استفاده میکنم.آیا جمله موخرتان نقض جمله مقدم تان نیست؟مردم به شما رای دادند نه برادرتان. آیا این نگاه انحصارگرایانه و مستبدانه نیست؟

8-موارد فوق را عنوان کردم تا مخاطب ماهیت فکری شما را بهتر بشناسد.ایده های شما در سطح چراغانی کردن خرابه هاست.بیشتر پرداختن به روساخت است تا زیرساخت.و این کارهای ویترینی درکنار تبلیغات یکساله اخر دوره اول وکالتتان،ایا بوی عوام فریبی نمیدهد؟

چند روز قبل پیامی برای شما و فرماندارتان ارسال نمودم حاکی از ایده تاسیس باشگاه هوایی با استفاده از هواپیماهای خصوصی در حوزه انتخابی تان.وحتی بیان نمودم خود در ابتدا همکاری نموده و دو فروند هواپیما در اولین فرست در باند فرودگاه گچساران یا جاطیاره باشت بر زمین خواهم نشاند. اما فرماندارتان بعد از چند روز فرمودند این طرح اخیرا ارائه شده و نمیتوانیم موازی کاری کنیم؟!آیا میتوانید سندی دال بر این گفته ارائه فرمایید؟

9-جناب آقای تاجگردون آیا جنابعالی بجد دغدغه توسعه دارید؟ آیا اینهمه تبلیغات و هزینه جهت تثبیت قدرت بخاطر دغدغه قلبی تان در محرومیت زدایی از منطقه بوده است؟ اگر چنین است که انشا ا... همینگونه باشد،باکدام نیروی متخصص وکدام ایده و کدام راهکار بدان نائل خواهید شد؟شماکه ذره ای تحمل نقد را ندارید .چه رسد به مخالفت.آیا این انسانی است که شما ایده منتقدان را به سرقت برده و بدست افراد تهی مایه سپرده و به شکل صوری بنام خود مصادره نمایید؟آیا این کارها نشان از نگاه ازبالا به پایین شما به مردم و حتی نخبگان  و بازی با صداقت و اعتماد عمومی ندارد؟پیمانکار،پزشک،استاد دانشگاه،محقق، معلم و حتی بهورز و مستخدم مدرسه را درصورت عدم تمکین خانه نشین میکنید و آنچنان عرصه را بر او تنگ میفرمایید که به نوعی طرف منزوی و نهایتا افسرده وناکارامد میشود و علنا ترور مدرن تلقی میگردد. درگذشته افراد اجیر میشدند تا منتقد ومخالف را ازبین ببرند و امروزه مسئولین تان را بجان روشنفکران منتقد انداخته اید تا ایشان را ترور کنند.چه شخصیتی،چه اجتماعی و چه معیشتی و روحی.

جناب آقای تاجگردون،بیاد دارم درمجلس چنان مرحوم کردان وزیر دولت قبل را به اتهام جعلی بودن مدرک دکترای وی به چالش گرفتند تا اولا اخراج و سپس سکته کرد و از دنیا رفت.لیکن هنوز بعد از گذشت سالها با مدرک فوق لیسانس(خانواده شهدا) جهت نمایندگی ثبت نام میفرمایید.اما در لوح ها و بنرها و تیزرهای تبلیغاتی تان از عنوان دکترا استفاده میفرمایید.آیا قانون صرفا برای گروه رقیب شما ملاک است؟ اگر دکترا دارید چرا مدرکتان را مثل بنده حقیر رو نمیفرمایید؟ واگر مدرک دکترای معتبر ندارید چرا از این عنوان استفاده مجرمانه میفرمایید؟

10-در حوزه دیدگاه سیاسی خود را اصلاح طلب میدانید .به ناگهان نام شما در لیست فراکسیون اصولگرایان مجلس منتشر میشود. آیا شما شناسنامه و تفکر مشخص سیاسی دارید؟ شما خود را تابع بی قید ولایت میدانید. از سوی دیگر از افرادی بعنوان الگو و بزرگمرد نام میبرید که تا همین چند ماه قبل درجلسات عمومی حتی،ولایت و رهبری مملکت را دیکتاتور خطاب میکنند. همین امشب تصویر فردی از بزرگان خاندان خود را در صفحه اینستاگرامتان به اشتراک گذاشته اید که سه ماه قبل علنا رهبری را دیکتاتور خطاب کرد. اگر ولایتمدار هستید،اولا چرا از چنین افرادی اعلام برائت نمیکنید و ثانیا چرا ایشان را بزرگمرد و الگوی خود میدانید تاحدی که تصویر وی را به اشتراک میگذارید؟آیا شما مردم وحکومت و احزاب سیاسی را تواما فریب داده اید و میدهید؟ اگر چنین نیست چه پاسخی خواهید داشت؟

11-یکی از شعارهای محوری شما خدمت بی منت بود. آیا کسی که قلبا درپی خدمت بی منت است خدمات بزرگ انجام میدهد بدون اینکه آنها را رسانه ای نماید و یا خدمات جزئی و ویترینی انجام میدهد و با هزاران شیوه آنرا در سایتها و رسانه ها دوچندان واقعیت به خورد خلق میدهد؟آیا این شعار فریب و دروغ نبود؟

12-ما چه مخالف وچه منتقد شما باشیم در یک موضوع باهم اشتراک نظر داریم.آنهم محرومیت زدایی از دیارمان است.البته شک دارم شما قلبا دنبال چنین هدفی باشید.هر کس نماینده مردم ما باشد،چه همفکر و هم خطمان باشد و چه خیر،وظیفه داریم در امر توسعه منطقه با وی همکاری کامل داشته باشیم. اگر چنین نکنیم مانند بعضیها اقتدار و تعالی مردم را سودای اقتدار خود کرده ایم.چرا اجازه بروز و ظهور به منتقدین را نمیدهید؟ چرا منتقد خود را تحمل نمیکنید؟آیا این موضوع حکایت از این واثعیت تلخ ندارد که شما نگران هستید نخبگان رشد کنند ودر ازای توسعه منطقه، نخبگان ازخود توانمندی و شایستگی بیشتری از خودتان به نمایش بگذارند و بقول معروف موی دماغ خودتان شوند؟ آیا شما اقتدار شخصی و خانوادگی خود را بر توسعه دیار مظلوم و محروممان مقدم میدانید؟ در انتظار پاسخ شما به این بخش از دلنوشته های خود هستیم. بخش دوم بزودی منتشر خواهد شد.

 

 

 

نظرات   

 
+1 #2 باشت 1395-01-16 19:11
بايد تك تك جملات شما را طلا گرفت.
درود به دكتر گرجي عزيز
نقل قول
 
 
+1 #1 الم قشقایی 1395-01-16 08:07
درود بر دکتر کاردان و متخصص گچساران. بهبود خان گرجی
نقل قول
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

تازه‌ ترین اخبار